کورس سرهنگ‌زاده: شبگرد

شبگرد
شعر: کوروس سرهنگ‌زاده
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت
«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«راز خلقت» (معینی کرمانشاهی، انوشیروان روحانی، مهستی)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone