علی نظری: عشق پاک

عشق پاک
شعر: علی نظری
آهنگ: میلاد کیانی
خواننده: علی نظری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone