حسن شجاعی: دختر تنها (برف)

دختر تنها (برف)
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: منوچهر پازوکی
خواننده: حسن شجاعی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone