عهدیه: دل تنگم (ترانه فیلم)

دل تنگم
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: قلبهای طلایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone