کورس سرهنگ‌زاده: یا علی

یا علی
شعر: ابر آویز
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone