تاجیک: یه یاری داشتم

یه یاری داشتم
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: امان‌الله تاجیک
خواننده: امان‌الله تاجیک

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone