عهدیه: دلارام (گلهای رنگارنگ ۴۳۵)

دلارام
گلهای رنگارنگ ۳۴۵
شعر: شوریده شیرازی
آهنگ:‌ مهدی خالدی
خواننده: عهدیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone