فریدون فرخزاد: پسرم

پسرم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: فریدون فرخزاد

مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone