علی درخشان: کیه اون از همه بهتر!؟

کیه اون از همه بهتر
شعر و آهنگ: مهدی رسولی
خواننده: علی درخشان
(موزیک فرودگاه رشت)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone