حسین موفق: ابرام غزلخون

ابرام غزلخون
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: حسین موفق

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone