عهدیه: ای دل (ترانه فیلم)

ای دل
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: جاده تبهکاران

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone