حسین موفق: کوزه به‌دوش

کوزه به دوش
شعر و آهنگ: فیروز برنجیان [بابک رادمنش]
خواننده: حسین موفق

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone