داود مقامی: وای وای عمرم سر اومد

وای وای عمرم سر اومد
شعر و آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone