ناهید دایی‌جواد: قسم به خدا

قسم به خدا
شعر: [بهادر] یگانه
آهنگ: [جواد معروفی]
خواننده: ناهید دایی‌جواد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone