دلکش: آهنگ نشاط (آمد نوبهار)

آهنگ نشاط
(آمد نوبهار)
شعر:‌ [اسماعیل] نواب صفا
آهنگ: مهدی خالدی
خواننده:‌ دلکش

* * *
مجموعه ترانه‌های بازخوانی‌شدهٔ ایرانی در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone