ناصر صبوری: آسمان آسمان

آسمان آسمان
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده:‌ ناصر صبوری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone