ناصر صبوری: هدیه خواستگاری

هدیه خواستگاری
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
خواننده: ناصر [صبوری]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone