حمید قنبری ـ رامش: ماشین شخصی

ماشین شخصی
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [پرویز غیاثیان]
خوانندگان: حمید قنبری، رامش

شعرهای کودکان و فکاهی با آهنگ ترانه‌های مشهور ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone