رویا: حریم دل

حریم دل
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا