رویا: بلبل (جلوه‌ی آرزوها)

بلبل
(جلوه‌ی آرزوها)
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا