گوگوش: شاپرک کوچولو (ترانه فیلم)

شاپرک کوچولو
شعر: شهیار قنبری
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: همای سعادت