زندگی و آثار «ابوالحسن صبا» (شنیداری)

روی جلد برگرفته از: کتاب «رنگین‌کمان» کوروش بیگ‌پور [ + ]

زندگی و آثار ابوالحسن صبا
نقاشی: فرشید مثقالی
صدای: فیروزه امیرمعز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

* * *

بخش اول

بخش دوم

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone