احمدرضا احمدی ـ آفتاب آمد (کانون پرورش فکری)

آفتاب آمد، آفتاب مهر آمد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۴)

شعرها از: مولوی ـ احمدرضا احمدی
موسیقی متن: داریوش دولتشاهی
گوینده: بیژن مفید

فایل شنیداری (دانلود)

* * *