داریوش رفیعی: گلنار (بازخوانی ترانه‌ها)

«گلنار»
کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار

از دیگر ترانه‌های بازخوانی شدهٔ «داریوش رفیعی»

«شب انتظار» (شب به گلستان تنها منتظرت بودم)
«شمع شبانه» (من شمعم، شمع شبانه)
«به سوی تو» (بگو کجایی؟)
«زهره»
«گلنار»

* * *
مجموعه ترانه‌های بازخوانی‌شدهٔ ایرانی در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone