داریوش رفیعی: زهره (بازخوانی ترانه‌ها)

«زهره»
یاد از آن روزی که بودی زهره یار من

از دیگر ترانه‌های بازخوانی شدهٔ «داریوش رفیعی»

«شب انتظار» (شب به گلستان تنها منتظرت بودم)
«شمع شبانه» (من شمعم، شمع شبانه)
«به سوی تو» (بگو کجایی؟)
«زهره»
«گلنار»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone