یادمان «صمد بهرنگی» (سنگ مزار)

عکس از: فریناز قاسمی

صمد بهرنگی در نهم شهریور ۱۳۴۷ (در سن ۲۹ سالگی) در رود ارس، در ساحل روستای «شام‌گوالیک» [کاوانی] غرق شد و جسدش را چند روز بعد در ۱۲ شهریور در نزدیکی پاسگاه «شُتربان» (چند کیلومتری محل غرق شدنش) از آب گرفتند. جنازه‌ٔ او در گورستان«امامیه» در تبریز دفن شده است.

قطعه شعر روی سنگ مزار «صمد بهرنگی»

ای بی‌وفا بهار
پارینه چون به کلبه‌ی من آمدی به ناز
عطر شکوفه‌های تو چشمم به‌خواب بُرد
لبخند غنچه‌های تو نشکفت در دلم
مهتاب دلکش تو به چشمم سیاه ماند
پرواز شعله‌های تو در روح من فسرد
نهم شهریور ۱۳۴۷

* * *

در بارۀ «صمد بهرنگی» در این سایت:

فهرست مجموعه مطالب مربوط به یادمان «صمد بهرنگی»

  * * *