صمد بهرنگی در ترانه‌های امروز

به‌یادمان و حرمت نام «صمد بهرنگی» به جز آنهایی که به زبان تُرکی وجود دارد، چند ترانه ـ سرود نیز به زبان فارسی ساخته و اجرا شده که یکی از آن‌چند، سرودی با نام «راه صمد» که دکتر «برلیان» خود شعر و آهنگش را ساخته و خود نیز آن را نواخته و خوانده است.

یا ترانه‌ٔ «باغ بهرنگ» با آهنگی از ساخته‌های «بابک بیات» و صدای «سیمین قدیری» که در کنار اسم و عنوان کتاب‌های «صمد»، از شخصیت‌های مشهور آثار او، مثل «اولدوز» و «ماهی سیاه کوچولو» نام برده می‌شود. آنچنان‌که «حبیب» در ترانه‌ی «خورشید» [دوست خوب بچه‌ها] از آن‌ها نام می‌برد.

یاد «ماهی سیاه کوچولو» اما با آن دلی که به دریا زد و راهی که پیش گرفت و سرنوشتی که پذیرای آن شد، در سال‌های اخیر دوباره به خاطره‌ها بازگشت و به شکلی نمادین در ترانه‌های روز بازگو شد.

در جعبه‌ی موسیقی این صفحه به‌جز آن ترانه ـ سرودها، نمونه‌هایی از این ترانه‌ها را نیز خواهید شنید. شما هم اگر نمونه‌های دیگری از ایندست سراغ دارید، خبر دهید تا به این مجموعه اضافه شود.

* * *

در بارۀ «صمد بهرنگی» در این سایت:

فهرست مجموعه مطالب مربوط به یادمان «صمد بهرنگی»

  * * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone