سیمین غانم: گل گلدون من (مجموعه ترانه‌ها)

شعر ترانه: فرهاد شیبانی
آهنگ‌ساز: فریدون شهبازیان
ترانه‌خوان: سیمین غانم

از سروده‌های «فرهاد شیبانی» در این سایت:

ترانه: گریه (اسفندیار منفردزاده ـ گیتی پاشایی)
ترانه: تنگنا (اسفندیار منفردزاده ـ فریدون فروغی)
ترانه: گٌل گلدونِ من (فریبرز لاچینی ـ سیمین غانم)
ترانه: شب‌های تهران (اسفندیار منفردزاده ـ سوسن)

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *