امان‌الله تاجیک ـ رقص پروانه (نگاهنگ)

دل به وجد آرد به گلشن رقص پروانه
می‌پرد از روی گل‌ها شاد و مستانه
. . .
[ + ]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone