ترانهٔ گنجشکک اشی‌مشی (مجموعهٔ بازخوانی‌ها)

از قرار رواج بازار «بازخوانی ترانه‌های معروف و محبوب مردم» فقط در دوباره‌خوانی ترانه‌های قدیمی و خواننده‌های نسل قبل نیست؛ در سال‌های اخیر ترانه‌هایی از جمله ساخته‌های اسفندیار منفردزاده هم در جای خود رونق این بازار از صدا شده‌اند. گرچه این متاع همیشه بر بساطی شایسته و درخور چیده و ارائه نمی‌شود.

گاه برداشتی بی‌تعارف و مستقیم، و گاهی ناخنک‌زدن و مثلا الهام گرفتن از موسیقی و کلام ترانه‌ای از ساخته‌های او، در تنظیم و اجرایی نه‌ آن‌چنان که باید و سزاوار به‌ بازار آمده و می‌آید. این‌که برای این نوک‌زدن و برداشت آیا اجازه و رخصتی هم گرفته یا می‌گیرند، خود حکایتی دیگر است و بماند.

بازخوانی‌های ترانهٔ «نماز»
بازخوانی‌های ترانهٔ «کودکانه» (بوی عیدی، بوی توپ)

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone