حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

حافظ
با صدا و به روایت احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط و نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

مژده ای‌ دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
. . .
یار دارد سر صید دل «حافظ» یاران
شاهبازی به شکار مگسی می‌آید

مژده ای دل (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید
. . .
به وجه مرحمت، ای ساکنان قصر جلال
ز روی «حافظ» و آن آستانه یاد آرید

معاشران . . . (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده‌ی دلدار بیار
. . .
دلق «حافظ» به چه ارزد، به می‌اش رنگین کُن
وان‌گهش مست و خراب از سر بازار بیار

ای صبا نکهتی . . . (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند
من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند
. . .
زاهد ار رندی «حافظ» نکُند فهم چه باک
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

در نظربازی ما . . . (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
وآن‌که این کار ندانست، در انکار بماند
. . .
به تماشاگه زلفت، دل «حافظ» روزی
شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند

هر که شد محرم دل (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
. . .
هزار حیله برانگیخت «حافظ»‌ از سر مهر
به‌دان هوس که شود آن نگار رام و نشد

گداخت جان که . . . (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟
. . .
«حافظ»، اسرار الهی کس نمی‌داند،‌ خموش
از که می‌پُرسی که دور روزگاران را چه شد؟

یاری اندر کس نمی‌بینم (حافظ با صدای احمد شاملو)     

 

آنان که خاک را به نظر کیمیا کُنند
آیا بُود که گوشه‌ی چشمی به ما کُنند؟
. . .
«حافظ» مُدام وصل میسر نمی‌شود
شاهان کم التفات به حال گدا کُنند

آنان که خاک را . . . (حافظ با صدای احمد شاملو)     

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone