در باره سایت

● «پرند» سایتی تک‌نفره است. مطالبش را هم ـ هر چه هست ـ من «راوی» می‌نویسم. قصدم اسم در کردن، یا به شهرت رسیدن و کسب اعتبار نیست. در واقع آنچه در این سایت نوشته و منتشر می‌شود همانا مطالبی‌‌ست که همه‌ٔ ما از موضوع آن کم‌وبیش أگاهیم و از پیشینه‌ٔ ماجراهای آن چیزی به‌یاد داریم.

به کلامی دیگر، «راوی حکایت باقی» مجموعه‌‌ٔ حکایاتی‌ست که از دیگران باقی مانده، و یا بقیه‌ٔ ناگفته‌ از حکایتی‌ست‌ به روایت من راوی که شاید مقبول بیفتد و باقی بماند.

● این سایت، با توان معین و سواد فنی مختصری که دارم از بهار سال ۱۳۸۴ راه افتاده است. بدون وابستگی مالی به موسسه و سازمانی خاص، و دور از هر آگهی تجاری و تبلیغات بازرگانی مرسوم. در طول این سال‌ها، انگیزه‌ٔ ادامه‌ٔ برپایی این سایت، همانا همدلی و همراهی خوانندگان بوده و بس.

● امسال و از این‌دوره به بعد اما، فکر کردم شاید کسانی باشند که بخواهند در هزینه‌های سالانه‌ٔ مربوط به نگهداری سایت، راوی حکایت باقی را همیاری کنند. گشایش حسابی در «PayPal» پیشنهادی بود از خوانندگان علاقه‌مند تا دست‌شان به یاری‌رسانی باز باشد.


● و تا مبادا از قافله‌‌ٔ ارتباطات سریع در شبکه‌های اجتماعی در گستره‌ٔ اینترنت عقب افتاده و غافل مانده باشیم، صفحه‌ای هم در «فیسبوک» باز کردیم که آن قوم نیز به غفلت از نقل حکایات و قول و روایات راوی، بی‌خبر نمانند.!

«راوی حکایت باقی» در «فیس‌بوک»

* * *

● و این‌هم نشانی مکاتبه که اگر در نوشتاری و مطالب این سایت سهوی بود و خطایی دیدید، به خطی آن‌را به کاتب این حکایات گوشزد کنید، که این راوی کمترین، از دار دنیا هر چه نداشته باشد ولی، گوشی شنوا دارد و دلی امیدوار به همدلی و همراهی‌های شما.

parand.se@gmail [dat] com

باقی بقای شما
(راوی حکایت باقی)

* * *