بایگانی برچسب: s

شعر نیمایوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
طراح: فرشید مثقالی
خط: مصطفی اوجی
نقاشی: سودابه آگاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

جبار باغچه‌بان ـ بابا برفی (شنیداری)

بابا برفی: جبار باغچه‌بان (کانون پرورش فکری) (شنیداری)

 بابا برفی
نوشتۀ: جبار باغچه‌بان

ادامه‌ی خواندن

منوچهر نیستانی: گل اومد، بهار اومد (شنیداری)

گُل اومد بهار اومد
سرودۀ: منوچهر نیستانی
موسیقی: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۰

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: داروگ (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: خانه‌ام ابری‌ست (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: تو را من چشم در راهم (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: ری‌را (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: هنگام که گریه . . . (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: اجاق سرد (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

نیمایوشیج: خندهٔ سرد (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیمایوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن