بایگانی برچسب: s

یادمان خسرو گلسرخی (فایل شنیداری)

شاید خاطرتان باشد و یا خوانده و شنیده باشید که جریان محاکمۀ گروه «کرامت دانشیان» و «خسرو گلسرخی»، در آن‌سال از تلویزیون سراسری ایران پخش می‌شد. در زمان بیان آخرین دفاعیاتِ دانشیان و گلسرخی، دستگاه حاکمه که غافلگیر شده بود، این پخش مستقیم از محل دادگاه نظامی را به‌طور ناگهانی قطع کرد.

ادامه‌ی خواندن

«تا گل سرخ شدن» مرثیه‌ای برای «خسرو گلسرخی»

از دیگر ترانه‌سرایان معاصر که همراه با «شهیار قنبری» و «اردلان سرفراز»، از پیشگامانِ «ترانه‌سرایی نوین» و در کنار آهنگ‌سازانی چون «اسفندیار منفردزاده» از اولین پایه‌گذارانِ «ترانۀ معترض» در ایران هستند، یکی هم «ایرج جنتی‌عطایی» است.

ادامه‌ی خواندن