بایگانی برچسب: s

داود مقامی: فریبا

فریبا
شعر: [سعید] مهناویان
آهنگ: [سعید] مهناویان
خواننده: داود مقامی

ادامه‌ی خواندن

داود مقامی: فریده

فریده
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

ادامه‌ی خواندن