ایرج ـ عهدیه: تو کجا، من کجا (ترانه فیلم)

تو کجا، من کجا
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: ایرج و عهدیه
ترانه فیلم: یک خوشگل و هزار مشکل