احمد شاملو: ترانهٔ همسفران (مجموعهٔ ترانه‌ها)

ترانهٔ همسفران سرودهٔ کوتاهی‌ست از احمد شاملو در سال ۱۳۵۹که در مجموعهٔ ترانه‌های کوچک غربت به‌چاپ رسیده. این شعر اما با همین کوتاه و مختصر بودنش تا امروز دو اجرای ترانه‌ای شده است.: یکی با صدای سهیل نفیسی در آلبوم ری‌را، و دیگری با اجرای لیلا محمدی.

لیلا محمدی که کار اصلی او مستندسازی برای تلویزیون است، بعد از این ترانه همراه با همسرش بهنام ضیایی (استاد ریاضی دانشگاه‌های آمریکا) و همایون خسروی (استاد نوازندهٔ ساز ویلون‌سل) گروهی تشکیل دادند که نام آن را «همسفران» گذاشتند. این گروه هنری شعر دیگری از سروده‌های احمد شاملو را به نام من و تو، درخت و بارون اجرا کرده‌اند.

ترانهٔ همسفران

سر دو راهی
یه قلعه بود
یه خشت از مهتاب
یه خشت از سنگ

سر دوراهی
یه قلعه بود
یه خشت از شادی
یه خشت از جنگ

سر دو راهی
یه قلعه بود
دو خشت از اشک
دو خشت از خنده

سر دو راهی
یه قلعه بود
سه خشت از شغال
یه خشت از پرنده

۱۳۵۹
احمد شاملو
از مجموعهٔ ترانه‌های کوچک غربت

از دیگر ترانه‌های «احمد شاملو» (جعبه موسیقی)
سروده‌های احمد شاملو در ترانه‌های روز ایرانی
در این بن‌بست (روزگار غریبی‌ست)
مه (بیابان را سراسر مه گرفته)
من و تو، درخت و بارون
ترانهٔ همسفران
ماهی
نازلی
پریا

* * *
«یادنامهٔ احمد شاملو» در این سایت

* * *