حسن شماعی‌زاده: چلچله

چلچله
شعر: زویا [زاکاریان]
آهنگ: مارتیک
خواننده: حسن شماعی‌زاده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *