دلکش: افسانهٔ حیات

افسانهٔ حیات
شعر: ابوالحسن ورزی
آهنگ: نیلوفر [دلکش]
خواننده: دلکش