رامین: چشم گریان (ترانه فیلم)

چشم گریان
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: [انوشیروان] روحانی
خواننده: رامین
ترانه فیلم: شب فرشتگان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *