سوسن: کلاه مخملی (ترانه فیلم)

کلاه مخملی
شاعر: تورج نگهبان
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: سوسن
ترانهٔ فیلم: قیصر [+]

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *