شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای شهریار

شعرهای شهریار (با صدای شاعر)
موسیقی متن:   کریم گوگردچی
طراح و نقاش: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲


سرود آبشار

چون خواب نوشین یاد دارم ماهتابی
روشــن‌تـر  از  روز  سپیــد  کـامگـاران
. . .
بـاری به‌تلخــی روزگــاری می‌گذارم
آوخ ‌از آن نوشین و دلکش روزگـاران

* * *

در جستجوی پدر

دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در
در مُشت گرفته مُچ دست پسرم را
. . .
ناگه پسرم گفت: چه می‌خواهی ازین در؟
گفتـــم:  پســـرم، بــوی صفـــای پــدرم را

* * *

خواهش دل

پیرم و خواهش دل، خلوت اُنسی که در آنجا
جُـــز زبــان مــن و گــوش دل جـانـانـه نباشـد
. . .
پنبـه در گوش مُساعد کُند از روده درازی
چه کُند پیر جهان‌دیده که پُر چانه نباشد

* * *

سرود ساربان

بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند
بـه گوشــم ناله بلبل هـزاران داستان خواند
. . .
بــه پُشت اشتــران کُـن شهــریـارا بـار مــولانـا
که شمست مرحبا گویان سُرود ساربان خواند

* * *

با روح صبا

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
. . .
شـهریـارا بـه جـگـر نیش زنـد تشنگـی‌ام
که چرا دور از آن چشمه‌ی پُر نوش شدی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
از «محمدحسین شهریار» در این سایت:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا (مجموعه ترانه‌ها)
شعرهای شهریار با صدای شاعر (کانون پرورش فکری)
خط و امضای «شهریار» برای هوشنگ ابتهاج (سایه)
علی ای همای رحمت (خط شاعر و تاریخ سرایش)

* * *