یدالله رویایی ـ صدای شاعر (کانون پرورش فکری کودکان)

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

 [ دلتنگی‌ها ـ ۱۷ ]

آغاز مرغ بود
آغاز بال پایدار
و مرغ اول جهان ناگاه
وقتی که کویر مشکل را . . .

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ پاییز سبز ]

زمین فصاحت برگ چنار را
به باد خسته‌ی پاییز می‌سپرد
هوا ترنم سودایی شکفتن را
ز نبض بی‌تپش خاک می‌گرفت.

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ در آفتاب سبز نگاه او ]

از چشم من طنین تماشا برخاست
در چشم او طنین تماشا بنشست
موجی ز بی‌گناهی من پر زد
با عمق بی‌گناهی او پیوست

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ میوه‌های ملال ]

تو می‌گریزی و من در غبار رویاها
هزار پنجره را بی‌شکوه می‌بندم
به باغ سبز نوید تو می‌سپارم خویش
هزار وسوسه را در ستوه می‌بندم

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ من از دوستت دارم ]

از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی
وقتی سخن از تو می‌گویم

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ دلتنگی‌ها ـ ۱ ]

از دور دست عمر
تا سرزمین میلادم
صدها هزار فرسخ بود
با اسب‌های خسته که راه دراز را . . .

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ دلتنگی‌ها ـ ۸ ]

با کاروان من
تحرک متروک
صحرا مجال صحبت بود
و کاروان که فرصت اندیشه را . . .

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ دلتنگی‌ها ـ ۹ ]

تا از سپیده گفتگوی مشروط
برخیزد
من، تصویر هجرت از پل
بر می‌گیرم

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[ دلتنگی‌ها ـ ۳۱ ]

و شکل راه رفتن تو
معنای مثنوی‌ست
در حالت عمیق عزیمت
که منظره‌ی راه . . .

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[دریایی‌ها ـ ۳۱ ]

من از جزیره‌های نجات
من از دماغه‌های امید
از آب‌های متروک
در خلوت بنادر ویران خواهم گذشت.

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *

[دریایی‌ها ـ ۳۳ ]

ای شعرهای دریایی
آه ای مسافران از دریا تا من
از دریا: از سرزمین عطر و علف
و عهدنامه و منشور . . .

متن سروده و صدای شاعر را بخوانید و بشنوید!

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *