عهدیه: پریزاد (ترانه فیلم)

پریزاد
شعر: [رضا] شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: جعفر و گلنار