مهستی: غوغای مستی (گلهای رنگارنگ ۴۸۴)

غوغای مستی
گلهای رنگارنگ ۴۸۴
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: مهستی