ویگن ـ پوران: آتش‌نشانی

آتش‌نشانی
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خوانندگان: ویگن ـ پوران

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *