گلپایگانی: ترانه شکسته

ترانه شکسته
شعر: هما میرافشار
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی