عمران صلاحی ـ حکایت همچنان باغی‌ست . . .

عمران صلاحی
دهم اسفند ۱۳۲۵ ـ یازدهم مهر ماه ۱۳۸۵

میوه‌ها پشت حصار
آواز می‌خوانند
به شیرینی
حکایت همچنان باغی‌ست
که حصارهایش را وسیع‌تر می‌سازند
تا مبادا درخت توتی
به دانه‌ای شیرین
رهگذری خسته را دریابد.
درختی ساز می‌شود
تا مضراب
به سیم آخر بنشیند.
عمران صلاحی
از دفتر هزار و یک آئینه

* * *
از «عمران صلاحی» در این سایت:

سرود‌ه‌ای به زبان تُرکی و برگردان فارسی (صدای شاعر)
«عمران صلاحی» و ترانه‌های او

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone