یادنامهٔ «حمید مصدق»

حمید مصدق
نُهم بهمن ۱۳۱۸ ـ ۷ آذر ۱۳۷۷

  من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی . . .

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند.
من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
صدای شاعر در دکلمه‌ی شعر و ترانه‌ای بر اساس این سروده.
[ بخوانید و بشنوید ]

* * *

منظومه‌ی آبی، خاکستری، سیاه

چند اجرای ترانه‌ای از بخش‌هایی از منظومۀ «آبی، خاکستری، سیاه» با صدای خوانندگان مختلف، دکلمه‌ی آن با صدای شاعر.

[ بخوانید و بشنوید ]

* * *

درآمد بر منظومۀ «آبی، خاکستری، سیاه»

تو به من خندیدی، و نمی‌دانستی
من به چه دلهره از باغچۀ همسایه
سیب را دزدیدم.
[ بخوانید و با صدای شاعر بشنوید ]

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone