ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (۲۹۶ ترانه)

جهانبخش پازوکی ترانه شناسی

اگر ترانه را به شکلی هندسی تصور کنیم مثلثی خواهد بود که یک ضلع آن را «ترانه‌سرا»، ضلع دیگر را «آهنگساز» و ضلع سوم را «خواننده یا آواز خوان» تشکیل می‌دهند.

در موسیقی و ترانه‌ی معاصر ایران «جهانبخش پازوکی» از معدود هنرمندانی است که در مقام «سراینده‌ی شعر» و «سازنده‌ی ملودی یا آهنگ» ترانه‌های بسیاری را خلق کرده است. تعداد دقیق این ترانه‌ها را به شکل قطعی نمی‌توان اعلام کرد. در جعبه‌ موسیقی زیر ۲۹۶ ترانه که شعر و ملودی‌ آنها ساخته‌ی جهانبخش پازوکی است را خواهید شنید. ترتیب قرار گرفتن نام خواننده‌ها بر اساس حروف الفبا است.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!